מחלקת פרט

סייעות – לילך טולדנו
טלפון
09-7649284
כתובת
ויצמן 148
לתאום פגישה עם מנהלת המחלקה יש לצלצל בזמן המענה הטלפוני
הנגשה ואגרות חוץ – אפרת יוסף
טלפון
09-7649284
כתובת
ויצמן 148
לתאום פגישה עם מנהלת המחלקה יש לצלצל בזמן המענה הטלפוני
ועדות זכאות ורישום – דניאל בללי
טלפון
09-7649284
כתובת
ויצמן 148
לתאום פגישה עם מנהלת המחלקה יש לצלצל בזמן המענה הטלפוני