1
פרטי הפונה
2
מידע
3
פרטי הבקשה

 

חשוב לדעת!

לפני שאתה מתחיל למלא את הטופס תוכל ישירות לראות את הגרמושקה שלך בלינק הבא:

http://ksaba.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx

תיקי הבניין של העיר כפר סבא מאוחסנים בארכיון רישוי בניה באגף ההנדסה. העיר כפר סבא מחולקת לגושים וחלקות שאותם ניתן לראות במערכת מפות GIS ,ולכן תיקי הבניין מסודרים לפי גוש, חלקה וכתובת. תיקי הבניין הם תוצרי העבודה של מחלקת רישוי בניה ואגף הנדסה בכלל.

בתיקי הבניין ניתן למצוא מסמכים והתכתבויות הקשורים לתיק בניין הרלוונטי כגון:

  • היתרי בנייה – תכניות("גרמושקות")
  • טופס 4 ותעודת גמר.
  • בקשות שסורבו ובקשות שאוחסנו מחוסר טיפול.
  • החלטות ועדה.
  • אגרות ,שומות ,ואישורי תשלומים.

הנחיות להזמנת תיק בנין לעיון:

  1. להזמין את התיקים מראש ע"י מילוי הטופס בקישור המצורף מטה, התיקים המוזמנים ישמרו לשבוע בלבד.
  2. יש להצטייד בתעודת זהות לצורך השארת פיקדון בזמן קבלת התכניות לצילום(ללא ת.ז לא ימסרו תכניות).
  3. את התכנית יש להחזיר עד לסיום קבלת הקהל באותו יום בו נלקחו.

אם ברצונכם לעיין בכל תיק הבניין ולא רק בהיתרים, יש לציין זאת בגוף הבקשה. כמו כן יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לתיק הבניין: נסח טאבו, ייפויי כח, ולקבל אישור לפני הגעה.

מה ברצונך לראות בתיק הבניין * שדה חובה


לתשומת ליבך!

יש לוודא אם תיק הבניין הגיע לפי גוש וחלקה בטלפון: 09-7636502 /מייל: talg@ksaba.co.il