1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

שלום ותודה שפנית אלינו,

הטופס הנדרש למילוי הבקשה:
צילום ת.ז + ספח הורים.

בברכה,
מחלקת גני ילדים אגף החינוך

 

 

צירוף מסמכים נדרשים: