1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

פרטי הילדים (חובה) שדה חובה
שם הילד/המס' ת.זתאריך לידה

כתובת מגורים בכפר סבא:


הצהרת ההורה (חובה) שדה חובה
שם ההורהמס' ת.זמס' טלפון נייד

להורדת כתב הצהרה להורים עצמאיים: https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/tofes-hore-azmai-ganim.pdfBrowser not supported