1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

פרטי הרחוב המבקש פסי האטה:

יש לצרף את טופס איסוף חתימות של דיירי הרחוב / וועדי הבתים

להורדת הטופס לחץ כאן:

איסוף חתימות של נציגי דיירי רחוב עבור בקשה לפסי האטה.pdf

  • אנו, דיירי הרחוב מבקשים להציב ולסמן פסי האטה ברחובנו.
  • אנו מודעים לכך כי הצבת פסי האטה גורמים לרעש סביבתי נוראי.
  • אנו מודעים לכך כי פסי האטה עלולים לגרום לוויברציות של בניינים סמוכים, העלאת שיעור הפליטות ברחוב, בעיות ניקוז וכד'.

Browser not supported