1
פרטי פונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

 

כתובת מגורים:

 

צירוף מסמכים נדרשים:

אני הח"מ מבקש/ת בזאת להציב תמרור חניה שמור לנכה עקב החלפת הרכב.

Browser not supported