1
פרטי פונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 


כתובת מגורים:


צירוף מסמכים נדרשים:

במידה ורכב בבעלות של האפוטרופוס, שנוהג/ת עבור בעל/ת הזכאות של תג נכה, יש להגיש הסכמת בעל/ת התג להקצאת מקום חניה עבור אפוטרופוס אחד בלבד, ולציין את השעות שבו מקבל/ת את עזרתו/ה.

אני הח"מ מבקש/ת בזאת להציב תמרור חניה שמור לנכה עקב החלפת הרכב.

Browser not supported