חזור

פה נוכל לזהות אותך רק אם קיבלת כבר את הדוח בדואר

תעודת זהות ומספר רכב

יש לך את הדוח ביד?
נסה באמצעות מספר הדוח

תשלום דוח חנייה

1
טיפול בדוח
2
אמצעי זיהוי
3
הדוח שלך
4
פרטי תשלום
5
סיום