חזור

עדכון פרטי הוראת קבע בנקאית

1
טעינת מסמכים
2
פרטים אישיים
3
חשבונית במייל
4
סיום

כאן ניתן להוריד את הטופס ולהתחיל בתהליך,
לא לשכוח קודם להחתים את הבנק:

הורדת מסמך הוראת קבע בנקאית

לאחר מכן מלאו את הטופס:

* לתשומת לבך - הו"ק בנקאית אשר אינה חתומה על ידי הבנק לא תעודכן.
** הו"ק שתגיע לאחר הנפקת השובר התקופתי לא תוכל להיכלל בהו"ק השוטף ולאכן התשלום ייקלט החל מהשובר הבא.

ולסיום, צלמו וטענו את הטופס לכאן: 

 

השם שלך

 

פרטים נוספים

פרטי המשלם והנכס

אנא מלא את מספר המשלם והנכס כפי שמופיע לך בחשבוניות.

כתובת הנכס

 

הצהרה (חובה) שדה חובה
 

 

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.
המידע ישמש למטרת עדכון הוראת קבע בחשבונך.