1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

כתובת הפונה:

 

נוהל להגדרת מפגעי ריח

תיאור מפורט של המקום בו הורגש מטרד ריח:

תיאור זמן המטרד:

 מאפייני המטרד:

Browser not supported

למוקד הסביבה ניתן לפנות בטלפון: 6911* או 073-2733200 שלוחה 5 [24 שעות ביממה]

לקבלת הדרכה נא לפנות לאגף איכות אוויר ושינוי אקלים: טל': 02-6553778 או 02-6553935