תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות.

 

לקריאת הקריטריונים לקובץ הבקשה לסיוע הרפואי לחץ/י כאן

יש לצרף קובץ pdf בלבד שלא עולה על 1MB

 

 

*לבקשת הסיוע הרפואי חובה לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה. עבור סיוע לאלרגיה - תוקף המסמך נכון ל- 12 חודשים טרם מועד ההגשה. עבור סיוע שאינו אלרגיה - תוקף המסמך נכון ל- 6 חודשים טרם מועד ההגשה.