1
פרטי הפונה
2
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס:

ההחזר מבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של המחזיק / מחזיקה בנכס בלבד .
יש להגיש טופס זה בצירוף צילום תעודת זהות + צילום שיק מבוטל / אישור ניהול חשבון
החזר כספי מבוצע עד 30 ימי עסקים. 


 

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת ביצוע החזר כספי לחשבונך.