1
פרטי הפונה
2
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס:

ההחזר מבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של המחזיק/ה בנכס בלבד .
יש להגיש טופס זה בצירוף תעודת זהות + צילום שיק מבוטל / אישור ניהול חשבון. 
החזר כספי מבוצע עד 90 יום. 


 

 

 

הצהרה * שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת ביצוע החזר כספי לחשבונך.