1
פרטי הפונה
2
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס:

לתשומת לבך - הו"ק בנקאית אשר אינה חתומה על ידי הבנק לא תעודכן.

הו"ק בנקאית - להלן הקישור: קישור

טופס לחיוב באשראי קישור: קישור

טופס הוראת קבע לתשלומי הורים: קישור

הו"ק שתגיע לאחר הנפקת השובר התקופתי לא תוכל להיכלל בהו"ק השותף ולאכן התשלום ייקלט החל מהשובר הבא.


 

 

כתובת הנכס:

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת עדכון הוראת קבע בחשבונך.