1
פרטי הפונה - נציג/ת דיירי הרחוב
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

 

פרטי הרחוב המבקש להציב ולסמן עמודי הכוונה/ הפרדה:

 

הצהרה

  1. חל איסור להציב עמודי חסימה על גבי המיסעה, רק על מדרכה.
  2. מטרת עמודי להכוונה או להפרדה היא הפרדה פיזית בין שתי תנועות סמוכות, כאשר אין מקום לאי בנוי.
  3. אין להציב עמודי חסימה בציר ההליכה. עמודי חסימה יוצבו לאורך רצועת העזר או רצועת הדופן.
  4. בעקבות אי הבהירות בנושא עמודי חסימה חובה לצרף מידע ממוקד סקיצה ביד חופשית/ תמונות של המיקום המדויק המתבקש להצבה בשביל למנוע טעויות נוספות.
  5. כל בקשה תיבחן במחלקת תנועה בכפוף להתאמת הבקשה להנחיות משרד התחבורה


אנו, דיירי הרחוב, מבקשים להציב עמודי הכוונה/ הפרדה בגבולות זכות הדרך, ברצועת עזר על פי הנחיות משרד התחבורה.

Browser not supported