1
פרטי הפונה - נציג/ת דיירי הרחוב:
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

 

פרטי הרחוב המבקש להציב עמודי חסימה בין שטח ציבורי פתוח וגבול רחוב.

 

הצהרה

1.    עמודי חסימה נועדו למנוע מעבר וכניסה כלי רכב לשטחים פתוחים פרט לרכב שירות וחירום.
2.    אין להציב עמודי חסימה בציר ההליכה ללא הספקת מעבר נגיש. 
3.    בעקבות אי הבהירות בנושא עמודי חסימה חובה   לצרף מידע ממוקד סקיצה ביד חופשית/ תמונות של המיקום המדויק המתבקש להצבה בשביל למנוע טעויות נוספות. 
4.    במקומות בהם כבר קיים תמרור איסור כניסה לרכב מנועי לא תתאפשר הצבה -נדרשת אכיפת.
5.    במקרה והיה במקום בעבר עמוד חסימה נשלף יש לפנות למנהל האזור באגף חזות העיר לצורכי השלמה.
6.    כל בקשה תיבחן במחלקת תנועה בכפוף להתאמת הבקשה להנחיות משרד התחבורה.


אנו, דיירי רחוב זה, מבקשים להציב עמודי חסימה בין שטח ציבורי פתוח וגבול רחוב.

Browser not supported