1
פרטי הפונה - נציג/ת דיירי הרחוב:
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

 

פרטי הרחוב המבקש להנגיש שטחים ציבוריים

 

הצהרה

1. בעקבות אי הבהירות הנגשה חובה לצרף מידע ממוקד סקיצה ביד חופשית/ תמונות של המיקום המדויק המתבקש להצבה בשביל למנוע טעויות נוספות.


אנו, דיירי הרחוב מבקשים להנגיש שטח ציבורי על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד-2013


Browser not supported