1
פרטי הפונה - נציג/ת דיירי הרחוב
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

פרטי הרחוב המבקש להציב תמרור לפי לוח התמרורים:

יש לצרף את טופס איסוף חתימות של דיירי הרחוב / וועדי הבתים

להורדת הטופס לחץ/י כאן:

איסוף חתימות של נציגי דיירי הרחוב

הצהרה - תקנות התעבורה

איסור השימוש בתמרורים והצבתם תק' (מס' 3)  תש"ל-1970
147. (א)  אין להשתמש למטרות תימרור אלא בתמרורים שנקבעו לפי תקנה 16.
          (ב)  לא יציב אדם ולא יסמן על פני דרך או בקרבתה תמרור או כל סימן, אות או ציון הדומים לתמרור, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
איסור פגיעה בתמרור תק' (מס' 3) תש"ל-1970
148. לא יפגע אדם בתמרור או באבזריו שהוצב או סומן כדין, לא יסלקו, לא ישחיתו, לא יזיזו, לא ישנהו ולא יטשטשהו.
תק' (מס' 5)  תשס"א-2001
148א. (בוטלה).
איסור שימוש בתמרור לתעמולה תק' (מס' 3)  תש"ל-1970 תק' תשמ"ח-1987
149. לא ישתמש אדם בתמרור לצרכי תעמולה או פרסומת בדרך או בקרבתה, בין בדמות התמרור בלבד ובין בצירוף עם כל ציור או סימן אחר, אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי רשות התימרור המרכזית.

Browser not supported