1
הנחיות למילוי הטופס
2
מילוי פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
פירוט הנפשות
5
הצהרת הכנסות
6
אישור הגשת הבקשה

הנחיות למילוי טופס בקשה להנחה כלכלית- כפר סבא  

לתשומת ליבכם: 

בקשה שלא יצורפו אליה האישורים המתאימים לא תידון כלל!

 1. נא להציג את צילומי כל תעודות הזהות של המתגוררים בנכס (כל אחד מהם בנפרד), כשכתובת המגורים זהה לכתובת הנכס שבעבורו הנך מבקש/ת הנחה.
 2. תדפיסי כל חשבונות בנק שברשותך של השנה הקודמת בהתאם לבחירתך בחישוב הכנסה (בעמוד הראשון) ועד לתאריך הגשת הבקשה -
  א. עו"ש חשבונות בנק + ב. חיובי כרטיס אשראי.
 3. שכיר/ה - תלושי שכר לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2021 או ינואר עד דצמבר 2021 או טופס 106, בהתאם לבחירתך לצורך חישוב הכנסה בעמוד הראשון.
 4. פנסיונר/ית - פירוט תשלומי פנסיה מחודשים אוקטובר עד דצמבר 2021 או ינואר עד דצמבר 2021, בהתאם לבחירתך לצורך חישוב הכנסה בעמוד הראשון.
 5. עצמאי/ת - אישורי הכנסה עבור שנת מס לעצמאיים, שומת מס אחרונה.
 6. דמי לידה - יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי הכולל אלת אופן חישוב הזכאות ותקופת התשלום.
 7. עוסק זעיר - חשבונית או קבלות.
 8. הצהרת מעסיקים לגבי מטפלות / עוזרות בית.
 9.  הצהרה לקבלת תמיכה כלכלית.
 10.  אישורים המעידים על הכנסות משכירות.
 11. אישורים על הכנסות נוספות מכל מקור שהוא, כגון משכורת של ילדים.
 12. הכנסה ממקום עבודה אחר / נוסף.
 13. אישור על קבלת מלגות ועל שיעורן.
 14. תמיכת צה"ל  - אישור מצה"ל על קבלת תמיכה, גם במקרה של חייל/ת בודד/ה, חייל/ת בסדיר יידרש צילום תעודת חוגר.
 15. אישורי קצבאות מביטוח לאומי על גובה קצבת זקנה, קצבת שארים, הבטחת הכנסה, קצבאות נכות שכוללות פירוט אחוזי נכות וגובה הקצבה.
 16. מובטל/ת - אישור על קבלת דמי אבטלה במידה וזכאים, בנוסף אישור עיסוקים ו/או תקופת עיסוק והכנסות, מהמוסד לביטוח לאומי על כך שהמבקש/ת אינו/ה   עובד/ת.
 17. מסמכים משפטיים  - פסק דין מבית משפט בנוגע לחלוקת רכושו, דמי מזונות והחזקת ילדים או פתיחת תיק מזונות בבית משפט או מסמכים מהוצאה לפועל ו/או פסק דין בנוגע לפשיטת רגל ו/או כל החלטה שיפוטית.
 18.  חוזה שכירות אם הנכס בגינו מבוקשת ההנחה אינו בבעלות המבקש/ת.
 19. סטודנט/ית - נא להציג אישור לימודים: סטודנט/ית עובד/ת  - נא להציג הכנסות, סטודנט/ית מובטל/ת  - נא להציג אישורים מביטוח לאומי.
 20. אישורים בריאותיים המעידים על המצב הבריאותי.
 21.  אישורים ו/או קבלות על הוצאות חריגות כגון: מוניות / אמבולנס / תרופות.
פרטים אישיים

 

 

 
פרטי יצירת קשר

 

פרטי הנכס:

 

בעלות על הנכס (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך רכב? (חובה) שדה חובה

 

פרטי הנפשות:
 
אנשים הגרים בנכס הזינו כמה נפשות מתגוררות בנכס, יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח של בני הזוג.

נפשות המתגוררות בנכס מעל גיל 18 , מלבד בעלי הנכס - הזינו כמה נפשות מתגוררות בנכס, יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח של בני הזוג הגרים בנכס / ילדיהם בהתאמה.
 

 

 

 

 

 

פירוט הכנסות - טפסי חובה
לבחירתך , ניתן לבחור לחשב את ממוצע ההכנסות לפי ממוצע ההכנסה בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020 או לפי ממוצע של כל 12 החודשים בשנת 2020.
 
             
 
 
 
              
 
הכנסות נוספות \ קצבאות (חובה) שדה חובה
 
 
בן/בת הזוג
 
 
 
 
              

 

 
חשבונות בנק
*ש לצרף תדפיסי חשבון בנק של 3 חודשים אחרונים לפחות לשנת 2020.
ילדים מעל גיל 18
 

בשלב זה הנכם חותמים ומגישים את ההצעה. ניתן לחזור בכל עת לשלבים הקודמים במידה ותרצו לערוך שינויים בבקשתכם.


הצהרה וחתימה על הגשת הבקשה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך לקבלת הנחה בארנונה.