1) ניתן להאריך טופס אישור טאבו במקרים בהם האישור ניתן לתקופה קצרה מחצי שנה. אפשר להאריך את תוקף האישור עד חצי שנה ממועד הנפקת האישור המקורי.
2) יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית.
3) משך הטיפול בבקשה - 3 ימי עסקים.
4) חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה - לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח אישור טאבו (דואר אלקטרוני/דואר) ומספר טלפון נייד ליצירת קשר.
 

כפי שמופיע באישור מקור (בצד שמאל למעלה)

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported
 
הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.
המידע ישמש למטרת מתן אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין.