1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

פרטי המבקשים (חובה) שדה חובה
שם המבקשת.זכתובת פרטיתטלפון

פרטים מבוקשים לצורך אישור רישיון עסק:

 

האם קיימים שירותים צמודים או משותפים (חובה) שדה חובה

האם חדר האשפה צמוד או משותף (חובה) שדה חובה

האם קיים בחנות כיור נפרד (חובה) שדה חובה

מים חמים (חובה) שדה חובה

 

חתימתי באה לאשר את כל הפרטים:

Browser not supported

אישור בעל הנכס:

Browser not supported