1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

פרטי המבקשים * שדה חובה
שם המבקשת.זכתובת פרטיתטלפון

פרטים מבוקשים לצורך אישור רישיון עסק:

 

האם קיימים שירותים צמודים או משותפים * שדה חובה

האם חדר האשפה צמוד או משותף * שדה חובה

האם קיים בחנות כיור נפרד * שדה חובה

מים חמים * שדה חובה

 

חתימתי באה לאשר את כל הפרטים:

Browser not supported

אישור בעל הנכס:

Browser not supported