1
פרטי הפונה
2
מילוי פרטים
3
מסמכים שיש לצרף לבקשה

 

מוגשת בזאת בקשה להקצאת (חובה) שדה חובה

בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית".

 כתובת המשרד הראשי של המבקש:

חברי הנהלת המבקש (חובה) שדה חובה
שםתעודת זהותכתובת

גזבר המבקש:

רו"ח של המבקש:

מורשי החתימה של המבקש (חובה) שדה חובה
שםתעודת זהותכתובת

פירוט סיוע ציבורי בשנה החולפת (כגון: ממשלה, רשויות מקומיות, מפעל הפיס, קרן העזבונות, הסוכנות היהודית וכיו"ב). מהות הסיוע שהוענק (תמיכה כספית, כח אדם, הנחות ממסים וכיו"ב).

Browser not supported

 

איש קשר:

מיכל כהן, סגנית מנהלת מח' נכסים

[email protected]

טל': 09-7649195

פקס: 09-7646423

רח' ויצמן 135 כפר-סבא