1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

צירוף מסמכים נדרשים:

פירוט הנחיות להגשת תרשים לשטח ההיתר המבוקש:
א. התרשים יהיה בקנה מידה 50:1 ב- 2 העתקים.
ב. התרשים יכלול:
1) רוחב חזית העסק.
2) מיקום העסק (מה נמצא משני צידי העסק, סימון כניסות לעסקים שכנים).
3) רוחב המדרכה וכל מכשול הנמצא עליה (עצים, עמודים, שמשות וכו') לציין רוחב מעברים חופשיים עד המכשול.
4) תיחום השטח המבוקש להצבת שולחנות וכסאות על המדרכה (כולל אדניות).
5) יש לציין מידות תיחום השטח המבוקש ומידות של מעברים חופשיים להולכי רגל.

Browser not supported