1
הנחיות למילוי הטופס
2
פרטי הנכס
3
מילוי פרטים אישיים
4
פרטי הבקשה
5
צירוף מסמכים
6
אישור הגשת בקשה

הסכם מכירה חתום או חוזה שכירות לפחות מעל לשנה מיום הדיווח למועצה, לעירייה

צילום תעודת זהות\עמותה\חברה\שותפות של הדייר הנכנס והיוצא.

שינוי מחזיקים יבוצע מיום הדיווח ולא רטרואקטיבית.

העברת נכס מקבלן יש לצרף אישור מסירה מהקבלן.

זכור,

כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום

החובות על המחזיק הרשום ברשות.

במידה והשוכר יוצא לפני תום תקופת השכירות יש לצרף אישור מבעל הנכס.

 

 

פרטי הפונה:

 

 

על מנת להקל עליך את הגשת הבקשה יש לסמן את האפשרות המתאימה (חובה) שדה חובה

 

השלמת פרטים:

 

בשלב זה הנכם חותמים ומגישים את ההצעה.

הצהרה וחתימה על הגשת הבקשה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת טיפול בבקשתך לביצוע החלפת משלמים בנכס.