מטרת הסקר לאפיין באמצעות ציבור מתנדבים את כלל הגומות הריקות בעיר.
יש לציין אך גומות עצים ריקות בשטח הציבורי!
 
האם יש מערכת השקייה לעצים הסמוכים? (לבחירה אחת מהאפשרויות)