לכבוד
עיריית כפר סבא
אגף הנדסה/מחלקת תנועה ותחבורה
רחוב ויצמן 137

שלום רב,

טופס מס' 7 - בקשה לביטול חניית נכה
 
 

Browser not supported