תחום הכנה לצה"ל במרכז צעירים בשיתוף עם מחלקת רכב מסייעים לחיילים וחיילות בודדים/ות בהעברה של 1-3 פריטים במעמד מעבר הדירה.
מועד ההובלה יתואם מראש, יש להציג תעודת חייל/ת בודד/ה, חוזה שכירות או אישור תושב כפר סבא.

 
לפרטים נוספים, שאלות ומענה טלפוני ניתן לחייג למרכז צעירים 09-7640720 או במייל [email protected]