אני, החתום/ה מטה, מבקש/ת לבטל את ההכרה בי כידוע/ה בציבור

פרטי ממלא הבקשה

לכתובת זו ישלח עותק של הרישום

פרטי בן/בת הזוג

כתובת מגורים 


Browser not supported

 לאחר שליחת הבקשה יתקבל אישור שליחה במייל. אישור זה מהווה אסמכתא להגשת הבקשה. אם לא קיבלת את האישור למייל תוך מספר שעות, אנא שלח/י את הבקשה שוב.