1
2
3

פרטי זיהוי

הגדרת מהות העסק לפי צו רישוי עסקים

תאור התפריט

התפריט המוגש בעסק עם תיאור מפורט של תהליך העבודה של כל פריט

 

מידע נוסף וחתימה

לפי ארוחות בוקר, צהריים וערב

לכל פריט מסעיף 3 לרבות כמויות ליום או שבוע, לרבות רשימת ספקים של חומרי הגלם

לכל מקרר או מקפיא כמסומן בתוכנית העסק

לרבות מלצרים (במשמרת)

 

Browser not supported

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים

Browser not supported