1
2
3
4

פרטי העסק המוצע 

מיקום העסק

פירוט כל סוגי העיסוק הנעשים בעסק

 

 פרטי מבקש חוות הדעת (הפונה)

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

הצהרה (חובה) שדה חובה