פרטי הילד/ה:

פרטי הורה 1: 

 

פרטי הורה 2:

 

 

במקרה של הורה עצמאי, נדרשת נוכחות של שני ההורים באגף החינוך או לחילופין, צירוף טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" חתום ע"י עו"ד.

*הורה עצמאי – "כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב, 

 להורדת טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" לחץ כאן

 


ויתור סודיות:

הנני מאשר/ת לאגף החינוך בעיריית כפר סבא, יועצ/ת בית הספר אליו ת/ישובץ והשירות הפסיכולוגי לקבל אינפורמציה הנוגעת להישגים בביה"ס עבור בני/בתי.

על החתום,

Browser not supported

Browser not supported