1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

שלום ותודה שפנית אלינו,

הטפסים הנדרשים למילוי הבקשה:
1. ת"ז הורים + ספח ( הורה עצמאי כתב התחייבות להורה עצמאי).
2. העוברים לגן פרטי רשמי / מוכר באגף החינוך ואינו רשמי  – יש להביא אישור רישום לגן הפרטי .

בברכה,
מחלקת גני ילדים אגף החינוך.

 

פרטי הילדים (חובה) שדה חובה
שם הילד/המס' ת.זתאריך לידה

כתובת מגורים בכפר סבא:


הצהרת ההורה (חובה) שדה חובה
שם ההורהמס' ת.זמס' טלפון נייד

להורדת כתב הצהרה להורים עצמאיים לחץ/לחצי כאןBrowser not supported