הורים יקרים,
טופס זה נועד לבקשת החזר לגני יול"א שהיו סגורים בעקבות מקרה של מאומת בגן וסגירת הגן.
שנת לימודים תש"פ - במידה וילדך/תך היו בגן יול"א שנסגר וטרם קיבלתם החזר יש למלא טופס זה, ההחזר יבוצע לחשבון הבנק תוך 30 ימים.
שנת לימודים תשפ"א – למקרים שהתרחשו יבוצע קיזוז אוטומטי לחודש העוקב אין צורך למלא את הטופס.
במידה והגן יצא מבידוד עד יומו האחרון של החודש ובחודש העוקב לא התקבל קיזוז בתשלום היול"א יש למלא טופס זה המקרה ייבדק ובמידת הצורך יבוצע החזר לחשבון הבנק שתציין תוך 30 ימים.
 
בברכה,
 
מחלקת גני ילדים
 
יש למלא את הטופס:
 

פרטי ההורה

עותק של הבקשה ישלח למייל


 
פרטי הילד/ה


 
פרטי חשבון בנק

Browser not supported