במקרה של הורה עצמאי, נדרשת נוכחות של שני ההורים באגף החינוך או לחילופין, צירוף טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" חתום ע"י עו"ד.

*הורה עצמאי – "כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב, 

להורדת טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" לחץ כאן

כמו כן, יש לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים +ספח עם פרטי הילד/ה

1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

פרטי הילד/ים * שדה חובה
שם הילד/התעודת זהותמיןתאריך לידהעובר/ת ממוסד חינוכירישום לכיתה


פרטי ההורים * שדה חובה
שם ההורהתעודת זהותנייד

 

צירוף מסמכים נדרשים:

 

ויתור סודיות:

הנני מאשר/ת לאגף החינוך בעיריית כפר סבא, יועצ/ת בית הספר אליו ת/ישובץ והשירות הפסיכולוגי לקבל אינפורמציה הנוגעת להישגים בביה"ס עבור בני/בתי.

על החתום,

Browser not supported

Browser not supported