קהילת נשות העסקים - נשות הקהילה נפגשות להיכרות, שיתופי פעולה, למידה והרצאות בתחומים שונים הנוגעים לעולם העסקים הקטנים. המפגשים מתקיימים אחת לחודש ובאונליין בקבוצת הפייסבוק שלנו: https://www.facebook.com/groups/537202713122399

*יישלחו פעילויות בתשלום ו/או ללא עלות.

פרטי הרשמה:


במידה והנך מעוניינת להצטרף לקבוצת הווטסאפ, עליך לחתום על הר"מ.

הצהרת הרושם/ת:

תקנון הקבוצה
 1. ידוע לי כי עיריית כפר סבא איננה הבעלים של קבוצות ווטסאפ (להלן: "הקבוצות") והיא איננה מנהלת את הקבוצות.
 2. עיריית כפר סבא איננה אחראית לתכנים שיועלו בקבוצות ו/או לטיב/איכות המוצרים/השירותים המפורסמים בקבוצות.
 3. תקנון זה מהווה הסכם בין המשתמשים בקבוצות באשר לכללי התנהגות וכללי מותר/אסור.
 4. יש לנהוג באדיבות האחת כלפי השנייה ולקיים שיח הולם, ובכלל זה ,  מכבד ותרבותי, ללא דברי שטנה/ניבולי פה ו/או שימוש בשפה בוטה /מתלהמת/גזענית ו/או הפוגעת בזכות לשם טוב ו/או המהווה "שיימינג".
 5. יש לכבד את הפרטיות של כולן, לא להטריד האחת את השנייה ולא להוציא/לפרסם  מידע אישי מכל סוג שהוא או תמונות של חברות הקבוצה.
 6. אין לפרסם תכנים פוליטיים מקומיים / ארציים.  פרסום פוליטי -  יוסר .
 7. אין לפרסם פרסומים מסחריים, ו/או תכנים לא חוקיים,  פוגעניים, גזעניים, מיניים, מסיתים, אלימים ו/או העלולים לפגוע ברגשות הציבור. פרסום כאמור, יוסר.
 8. מי שלא תפעל על פי הכללים  ו/או תפרסם באופן חוזר תכנים שאינן עומדים בכללים,  תוצא מהקבוצה ואו/ תיחסם. לפני  הוצאה מהקבוצה/חסימת הדף , תישלח אזהרה למשתמשת.
 9. משתמשת שהוצאה מהקבוצה/נחסמה רשאית לפנות בבקשה מתאימה באמצעות המייל : [email protected]
 10. ידוע לי ואני מסכימה שמועצת הנשים בעיר כפר- סבא  תשלח לי  הודעות, לרבות דברי פרסומת ("ספאם") , של אירועים הקשורים לקבוצה.
 11. הצטרפותי לקבוצה והשימוש בתכניה נעשית על דעתי האישית ובאחריותי הבלעדית.
 12. ידוע לי ואני מסכימה לכך שמועצת הנשים רשאית בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות הקבוצה.
 
 • קראתי את התקנון ובהצטרפותי לקבוצה אני מאשרת ומסכימה לאמור בו, ולא  תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מועצת הנשים, עיריית כפר- סבא ו/או מי מטעמן.

Browser not supported