1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

 

פרטי הרחוב המבקש חניה אזורית:

יש לצרף את טופס איסוף חתימות של דיירי הרחוב / וועדי הבתים

להורדת הטופס לחץ כאן:

איסוף חתימות של נציגי דיירי רחוב לחניה אזורית.pdf

הבהרה:

  • חניה אזורית תבוצע אך ורק בצד אחד של הרחוב.
  • חניה זו תותר לבעלי תו אזורי בלבד בימים א' עד ה', החל משעה 00:17 עד 00:07 למחרת. בימי ו' וערבי חג, החל משעה 00:07 עד 00:13.
  • יש להסדיר תו אזורי במשרדי רשות החניה רחוב התע"ש 26 קומה א' טלפון: 7651353-09 ניתן לקבל עד 2 תווים אזוריים לבית אב.
  • בבתים מגורי צמודי קרקע יש להחתים כל בית בנפרד ובבתי דירות יש להחתים את ועד הבית המייצג. ועדי הבתים יצרפו בחתימתם את חותמת הועד.

אנו, דיירי הרחוב מבקשים לאשר סימון חניה אזורית ברחובנו.

Browser not supported