1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

פרטי הילדים * שדה חובה
שם הילד/המס' ת.זתאריך לידהשם גן

כתובת מגורים בכפר סבא:


הצהרת ההורה * שדה חובה
שם ההורהמס' ת.זמס' טלפון נייד

אנו ההורים של הילד/ה שפרטיו כתובים מעלה, מבקשים לבטל את הרישום לסבב ב' קייטנת יול"א

Browser not supported