1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

 

 

 

 

1 .עמודי חסימה אין להציב ברוחב המיסעה, רק על מדרכה כאשר יש הפרדה טופוגרפית פיסית בין עמוד החסימה למיסעה.
2 .אין להציב עמודי חסימה בציר ההליכה. עמודי חסימה יוצבו לאורך רצועת העזר או רצועת הדופן.
3 .בעקבות אי הבהרות בנושא עמודי חסימה אשר הוצבו בעבר שלא בהתאם לדרישות התושב וטעויות במיקומים, יש לצרף סקיצה/ תמונות של המיקום המדויק המתבקש להצבה בשביל למנוע טעויות נוספות. במידה ולא ניתן יש לקבוע פגישה עם מנהלת המחלקה.


Browser not supported