אני הח"מ:

 מבקש/ת בזאת לסמן איסור חניה בכניסה לחניה הפרטית שברשותי בכתובת:

הצהרה

  • אני מודע לכך כי המשמעות הינו איסור חניה של כל כלי רכב בסמיכות לסימון.
  • רצוי לצרף לבקשה תמונה של הכניסה לחניה, להקלה על זיהוי המקום.

Browser not supported