עיריית כפר סבא באמצעות מרכז צעירים פותחים בימים אלה את ההרשמה למגוון מלגות של תורמים פרטיים.

מרכז צעירים כפר סבא שואף להוות מרכז חיי הקהילה בעיר ולהיתפס כמקור מידע מרכזי בנושאי קריירה, השכלה גבוהה וזכויות לחיילים משוחררים.

השירות ניתן לצעירים, תושבי כפר סבא בגילאי 21-40, ומטרתו לספק את מכלול הכלים הנדרשים עבורם למיצוי זכויותיהם, יכולותיהם ושאיפותיהם לאחר סיום השירות הצבאי ובעולם ההשכלה והתעסוקה.

ניתן להגיש למספר מלגות בהתאם לעמידה בקריטריונים.

לתשומת לבכם: תהליך הגשת המועמדות למלגה מחייב את מילוי הטפסים וטעינת המסמכים הרלוונטיים לכל מלגה בנפרד.

מועד אחרון להגשת הטפסים: 10.2.2024

הנחיות למילוי הטופס:

1. מלא את הטופס במלואו וודאו שהנכם לוחצים על שליחה.

2. וודא כי כל המסמכים הנדרשים נמצאים ברשותך (בהתאם לפירוט בהמשך)

3. וודא כי כל המסמכים סרוקים בצורה ברורה (ללא סיסמה) ושמורים בקבצים נפרדים (על מנת להקל את הטענתם למערכת המקוונת).

4. בקשות לקבלת מלגה יתקבלו ע"י הסטודנט עצמו בלבד. אין להעביר בקשות ע"י שליחים/ קרובי משפחה וכדומה.

5. אין להעביר בקשות למלגה באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני או בפקס.

6. לא תתקבלנה בקשות עם אישורים/ מסמכים חלקיים.

7. סטודנטים הזכאים למלגה עירונית ע"ש שושנה ופנחס ספיר בשיתוף תוכנית פר"ח ומפעל הפיס לשנת תשפ"ד אינם יכולים להגיש בקשות עבור המלגות שלהלן: