במידה ולא נשואים, אנא מלאו את הטופס: טופס הסכמת הורים לבקשת המעבר

 

 

*בקשת המעבר לא תטופל במידה והילד אינו מגיע לגן שאליו רשום.