1
פרטי הפונה
2
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס:

א. בכל פנייה בנוגע לעדכון הוראת קבע יש לצרף טופס עדכון הוראת קבע.

ב. בפנייה בנוגע לבקשת החזר תשלום יש לצרף צילום שיק.


 

פרטי הילד/ה:

 

הצהרה * שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת טיפול בבקשתך אודות גבייה בגני הילדים.