1
רקע על שלי עמרמי ז"ל ,הסבר על קריטריונים ומסמכים נדרשים
2
פרטים אישיים וצירוף מסמכים
3
שמירת סודיות
4
מרחב עבודה בטוח
5
הצהרה

מלגת נשים ע"ש שלי עמרמי ז"ל

לשנת הלימודים תשפ"ב

עיריית כפר סבא פותחת בימים אלה את ההרשמה למלגת נשים ע"ש עו"ד שלי עמרמי ז"ל לשנת תשפ"ב. מדובר במלגה בסך 5,000 שקל  בתמורה ל-80 שעות מעורבות חברתית המוענקת על ידי הוריה של שלי והמיועדת לסטודנטיות תושבות העיר כפר סבא, בגיל 21-40.

 עו"ד שלי עמרמי ז”ל הייתה אשת אשכולות רבת פעלים, נינתו של ראש הוועד הראשון של כפר סבא ברוך עמרמי. שלי תרמה תרומה משמעותית לקהילה ולעיר, עוד כשהצטרפה לסבה וסבתה, אליעזר ויעל עמרמי ז"ל, עת התנדבו יחדיו בטרמפיאדה לחיילים, והמשיכה כמתנדבת למתן שיעורי עזר לילדים ממשפחות נזקקות.

ראש העיר, רפי סער: "שלי הייתה דמות מופת בעיר, פעילה פמיניסטית שקידמה ופעלה עבור נשים, והותירה אחריה מורשת מפוארת המונצחת על ידי משפחתה. הערכים על פיהם התנהלה ושאותם הובילה ממשיכים להוות לנו מתווה דרך בו אנו צועדים וכולנו מוקירים את זכרה ואת פועלה רב השנים".

בשנת 2008 נבחרה שלי למועצת העיר כפר סבא וכיהנה גם כיו"ר מועצת הנשים של כפר סבא.

כחברת מועצת העיר, פעלה שלי רבות למען קידום נערות ונשים בעיר וליצירת גשרים בין אוכלוסיות שונות. היא הייתה חברה בלא פחות משמונה ועדות עירוניות וגייסה תקציבים לטובת תוכניות רבות להעצמת נשים, ביניהן: אם לדרך, תוכנית לחינוך מגדרי, שפועלת בכל הגילים החל מהגנים ועד בתי הספר, העצמת הורים, תוכנית בנות מצווה,  פרויקט  נמ"ש - נערות מובילות שינוי ועוד.

בשלהי 2016 נבחרה לכהן כיו"ר הנהגת ההורים העירונית. שלי לא הפסיקה לבנות, ליצור, לסחוף ולעורר השראה בנועם ההליכות שאפיין אותה הותירה אחריה מורשת של עשייה והתנדבות.

 

 הסבר על הפרויקט:

תכנית לזכרה של עו"ד שלי עמרמי ז"ל אשר משלבת בתוכה את הנושא הרחב של מעורבות חברתית ותרומה לקהילה ,כישורי חיים, עמידה מול קהל, העמקת הידע בנושאי תקשורת בינאישית, העברת מסרים , התמקדות במגדר ופמיניזם ושימת דגש על פועלה של שלי למען העיר.

התכנית מקנה לנערות כלים שישמשו אותן בחייהן הבוגרים.

במסגרת התכנית מתקיימים מפגשים קבוצתיים אחת לשבוע למשך שעה וחצי בשעות הבוקר בחטיבת הביניים שז"ר ואחת לחודש אחה"צ במרכז הנוער העירוני.

במסגרת התכנית על הסטודנטית לייצר  סילבוס ותכנית עבודה שנתית הכוללת בתוכה את מערכי השיעור והתנדבויות שיבחרו עם בנות הנוער והצוות החינוכי , הדרכה באווירת למידה בלתי פורמאלית חווייתית . בתום הפרויקט יש לייצר יחד  עם בנות הנוער פרויקט/ מיזם ערכי ומשמעותי עבור הקהילה.

את התכנית מלווה נציגה מקצועית ממחלקת הנוער, מטעם עיריית כפר סבא ויועצת השכבה מחטיבת שז"ר.  

 

קריטריונים לקבלת המלגה

 1. תושבת כפר-סבא.
 2. במהלך לימודי התואר הראשון או לקראת/ במהלך התואר השני.
 3. גיל 21-40.
 4. הצטיינות בלימודים - יתרון.
 5. רקע התנדבותי/ניסיון בהובלת פרויקט חברתי – יתרון.
 6. סטודנטית שעומדת בקריטריונים תזומן לראיון אישי לצורך בחינת התאמה למלגה.
 7. קבלת המלגה מותנית בביצוע 80 שעות מעורבות חברתית בתחום המגדר בקהילה.
 8. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדון במקרים חריגים.

מסמכים נדרשים

 • צילום ת.ז + ספח של מבקשת המלגה.
 • תעודת שחרור (שירות צבאי/שירות לאומי).
 • אישור לימודים - נא להמציא אישור כי הנך תלמידה מן המניין לשנת הלימודים תשפ"ב.
 • גיליון ציונים/תעודת הצטיינות/תעודות התנדבות.
 • מכתב אישי המפרט מדוע הנך מתאימה למלגה.

פרטים אישיים:

 

 


השכלה:


צירוף מסמכים:

הנני  מתחייב/(ת) לשמור על סודיות
לא לגלות מידע שהגיע אליי בתוקף תפקידי, בין המאגר ידני או מאגר מידע ממוחשב,
אלא לצורך ביצוע עבודתי או במסגרת הסמכויות והתפקידים המוטלים
עליי או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי.
ידוע לי כי אם יוודע שנמסרו על ידי פרטים חסויים לאדם או גורם זר, צפוי לי עונש
בהתאם לחוק העונשין תשל"ז 1977 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

Browser not supported

 

נא לקרוא ולחתום

אני מצהיר/ה כי קראתי את כל כללי ההתנהגות למרחב עבודה בטוח

Browser not supported

 

 

הצהרה:

הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים בטופס זה נכונים ומדוייקים. ידוע לי כי בקשות החסרות במסמכים / אישורים נדרשים לא יתקבלו.

אני מצהיר כי אני מסכים לקריטריונים של המלגה.