**  אנא עיינו קודם במערכת החוגים בבית הספר בו לומד/ת בתכם/בנכם טרם הרישום לשיעורי הניסיון מאחר ולא כל המפעילים פועלים בכל בתי הספר
מטרת הטופס לאפשר הרשמה יעילה ונוחה עבור ילדך לשיעורי ניסיון של חוגי העשרה ופנאי (החברה לתרבות הפנאי כפר סבא)
- טופס זה מהווה אישור ההורה ליציאה חד פעמית מהצהרון לצורך השתתפות בחוג
- לאחר מילוי הטופס, יתואם בין מדריכי החוגים להורה- איסוף והשתתפות הילד/ה בחוג הנבחר
- יש לעדכן את מדריכי הצהרון על השתתפות בשיעור ניסיון (ביום ובשעה שתואמו מראש)
- יש למלא את הטופס עבור ילד/ה-חוג אחד (ניתן למלא מספר פעמים)
- ניתן להירשם לשיעור ניסיון אחד בכל חוג
- בכל החוגים יש מגבלת משתתפים ולכן אין להגיע או לשלוח את הילד/ה לשיעור ניסיון ללא תיאום עם המדריך/ה

בכל שאלה ועניין ניתן לשלוח מייל לכתובת [email protected]

פרטי הילד:

 
פרטי קשר:

פרטי החוג המבוקש: 
 
נא ללחוץ על כפתור השלח פעם אחת בלבד ולהמתין לאישור ההרשמה