1
פרטי המבקש
2
פרטי מיופה הכח

 

טיפול בתהליכים להוצאת רשיון עסק (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הנני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי, ותוכן מסמך זה אמת

Browser not supported

הנני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי