1
הנחיות למילוי הטופס
2
מילוי פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
פירוט הנפשות
5
הצהרת הכנסות
6
אישור הגשת הבקשה

זכאות לתווי מזון אמות מידה לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד משק המדינה

מי זכאי לסיוע ?

 1. בעלי זכאות להנחה כלכלית מעל 70% בארנונה על פי טבלת מבחן הכנסה הקבועה בתקנות
 2. אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום .
 3. תושבים שאינם עונים על הקריטריונים בסעיפים 1-2 אשר יגישו בקשה באמצעות טופס זה ויימצאו זכאים .

על מי להגיש בקשה באמצעות טופס זה?

 1. בעלי זכאות להנחה כלכלית מעל 70% בארנונה על פי טבלת מבחן הכנסה הקבועה בתקנות העירייה מטפלת בדיווח הזכאים למשרד הפנים -  אין צורך בהגשת בקשה.
 2. אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום - העירייה מטפלת בדיווח הזכאים למשרד הפנים -  אין צורך בהגשת בקשה.
 3. תושבים שאינם עונים על הקריטריונים בסעיפים 1-2 אשר יגישו בקשה באמצעות טופס זה ויימצאו זכאים  - יש להגיש בקשה באמצעות טופס זה.

גובה הסיוע

 • לזכאי/ת ובת/בן זוגו/ה יוטענו בכרטיס 300 ש"ח לאדם. 
 • לכל אדם נוסף המתגורר עם הזכאי/ת יוטענו בכרטיס 225 ש"ח. 
 • סכום הסיוע המירבי לא יעלה על 2,400 ש"ח למשק בית בכל פעימה. 

 

 • ניתן להגיש בקשות עד ליום 22/04/21 ומי שיימצא זכאי עד ליום 06/05/21, יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו.
 • בקשה שלא יצורפו אליה האישורים המתאימים לא תידון כלל!

טבלת הכנסות :

מספר נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019

1

2,881

2

4,321

3

5,011

4

5,703

5

7,121

6

8,540

7

11,452

8

13,084

9

14,715

10 ומעלה

1,635 לנפש

 

 

פרטים אישיים

שכיר/ עצמאי (חובה) שדה חובה

נא סמן X במשבצת המתאימה לפי בחירתך : (חובה) שדה חובה

פרטי יצירת קשר

 

מען:

 

בעלות על הנכס (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך דירה נוספת? (חובה) שדה חובה

 

פרטי הנפשות:
 
אנשים הגרים בנכס הזינו כמה נפשות מתגוררות בנכס, יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח של בני הזוג.

פרטי בן/בת הזוג

 
נפשות המתגוררות בנכס מעל גיל 18 , מלבד בעלי הנכס - הזינו כמה נפשות מתגוררות בנכס, יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח של בני הזוג הגרים בנכס / ילדיהם בהתאמה.

פרטי נפשות מעל גיל 18 (מלבד בעלי הנכס) (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

 

מקורות הכנסה נוספים של הרשומים בסעיף' לעיל – יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020. (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

בשלב זה הנכם חותמים ומגישים את ההצעה. ניתן לחזור בכל עת לשלבים הקודמים במידה ותרצו לערוך שינויים בבקשתכם.


הצהרה וחתימה על הגשת הבקשה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך לתווי מזון לפי אמות מידה