במקרה של הורה עצמאי, נדרשת נוכחות של שני ההורים באגף החינוך או לחילופין, צירוף טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" חתום ע"י עו"ד.

"הורה עצמאי - "כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב.

להורדת טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" לחץ כאן

כמו כן, יש לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים +ספח עם פרטי הילד/ה.

1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

פרטי התלמיד/ה:כתובת מגורים:

 


פרטי ההורים (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהותמיןניידמצב משפחתי (רווק/ה, נשוי/ה וכו')

 

בכדי להירשם כתושב/ת חדש/ה, עליך להביא את המסמכים הבאים:

Browser not supported

Browser not supported